Quảng cáo
Quy chế hoạt động sàn giao dịch
Quy chế hoạt động sàn giao dịch

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAYXAYDUNG.VN

 

I.         NGUYÊN TẮC:

            1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử Mayxaydung.vn (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động trao đổi thông tin, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

              2. Các Thành viên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử Mayxaydung.vn (gọi là Sàn giao dịch TMĐT) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế;

            3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

II.        QUY ĐỊNH CHUNG:

           1. Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử là:  http://mayxaydung.vn.

            Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn do Công ty cổ phần phát triển máy xây dựng Việt Nam phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: http://mayxaydung.vn Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người bán và người mua đồng thời giúp quá trình trao đổi thông tin hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh chóng.

         2. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT là các: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và được Ban quản lý Sàn TMĐT Mayxaydung.vn (gọi là Ban Quản Lý) chính thức công nhận thông qua việc cấp user và gian hàng để thành viên cho đăng sản phẩm lên Sàn giao dịch của Mayxaydung.vn.

          - Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

          -  Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn.

         3. Địa chỉ giao dịch: http://mayxaydung.vn.

            Ngoài địa chỉ trên, Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn không còn địa chỉ giao dịch khác.

         4. Lĩnh vực hoạt động của Sàn Giao dịch TMĐT:

           -  Cầu nối giao thương giữa các Doang Nghiệp và khách hàng;

 -   Dịch vụ gian hàng vàng, và banner;

           -  Thành viên đăng ký “Gian hàng vàng” cho doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước sau:

            + Đăng ký thành viên

            + Kích hoạt tài khoản đăng ký tại mail (đăng ký)

           + Tạo gian hàng: Doanh nghiệp muốn tạo “Gian hàng vàng” để quảng hình ảnh sản phẩm mà doanh nghiệp đang cung cấp, liên hệ với sale để được hỗ trợ.

         + Sale tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp sẽ tư vấn hỗ trợ về thông tin trên gian hàng như: giao diện, hình ảnh sản phẩm, giá cả … Làm demo gian hàng gửi trước cho doanh nghiệp nếu đồng ý ký hợp đồng sẽ nhập sản phẩm, seo từ khóa sản phẩm trong gian hàng.

+ Doanh nghiệp sẽ nhận được bản cam kết từ Sàn giao dịch Mayxaydung.vn gửi khi đã ký hợp đồng giữa 2 bên ( bước này sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi được tiến độ ngày ký kết, thực hiện hợp đồng seo từ khóa sản phẩm..)

+ Báo cáo về gian hàng và từ khóa sản phẩm đã seo khi làm xong.

+ Sau khi bàn giao cho doanh nghiệp về “Gian hàng vàng” sẽ có biên bản, nội dung hướng dẫn quản trị gian hàng.

           -  Việc kinh doanh “Gian hàng vàng” trên Sàn giao dịch TMĐT phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó;

            - Doanh nghiệp mở “Gian hàng vàng” trên Sàn giao dịch TMĐT phải cung cấp đầy đủ thông tin chính xác các sản phẩm đang được bày bán trên gian hàng của mình

-  Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản lý Sàn sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo khoản 1 mục III Bản quy chế này.

         5. Quy trình giao dịch:

            - Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đưa ra các phương thức thanh toán khi tham gia gian hàng vàng, Doanh nghiệp có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

+ Cách 1: Thanh toán trực tiếp

           -  Bước 1: Thanh toán từ 30% - 50% (nhân viên kinh doanh thu luôn hoặc nộp tại văn phòng)

           -  Bước 2: Sau khi bàn giao gian hàng thanh toán hết số tiền còn lại

           -  Bước 3: Hóa đơn VAT được giao trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh

+ Cách 2: Thanh toán thông qua bưu điện, chuyển khoản (internet banking, ngân hàng, ATM);

-  Bước 1: Thanh toán từ 30% - 50%;

-  Bước 2: Sau khi bàn giao gian hàng thanh toán hết số tiền còn lại

-  Bước 3: Hóa đơn VAT được giao trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh

         6. Đảm bảo an toàn giao dịch:

Sàn giao dịch thương mại điện tử http://mayxaydung.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch sau:  Quản lý thông tin của thành viên và doanh nghiệp;

-  Khi đăng ký làm thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử http://mayxaydung.vn, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp, (các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân);

-  Với những công ty đang hoạt động trên sàn mở “Gian hàng vàng” thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về hình ảnh sản phẩm, giá cả đang bán tại gian hàng. Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa thay đổi thông tin đề nghị cập nhật lên trang chủ;

          - Các thông tin sẽ được Ban quản trị đưa vào dữ liệu quản lý, bên cạnh đó khi đăng ký tham gia gian hàng bằng số điện thoại cố định hoặc di động. http://mayxaydung.vn sẽ có cơ chế liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông xác nhận các thông tin về số điện thoại sử dụng trong giao dịch;

          - Kiểm soát thông qua phản hồi của khách hàng;

          -  Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật;

          -  Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

        7. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

          -  Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khi các thông tin đăng tải trên Sàn được Ban quản lý kiểm duyệt chặt chẽ về thông tin, đảm bảo cho khách hàng được an toàn khi giao dịch;

          -  Ban quản lý Sàn ràng buộc các cá nhân, doanh nghiệp khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mở gian hàng bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Ban quản lý kiểm duyệt thông tin của cá nhân, doanh nghiệp đăng ký mở gian hàng và kiểm duyệt việc đăng hàng hóa và cung cấp thông tin để người tiêu dùng tiến hành giao dịch. Những nội dung, hàng hóa, dịch vụ nào không phù hợp hoặc chưa phù hợp, Ban quản lý sẽ không cho phép đăng lên Sàn giao dịch;

          -  Người tiêu dùng có thể tham khảo các thông tin liên quan đến các cá nhân, doanh nghiệp mở gian hàng bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ như: tên công ty, điện thoại liên lạc, địa chỉ công ty, nickname yahoo, nick skype để Người tiêu dùng trực tiếp liên lạc và thực hiện các giao dịch trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ.

       8. Quản lý thông tin xấu:

           a) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Mayxaydung.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp;

        b)Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn, đặc biệt thông tin về chất lượng sản phẩm, hình ảnh. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website;

          c) Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

          d) Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn trong bản Quy chế này;

         e) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Mayxaydung.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn.

        9. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch:

           Khi thực hiện thay đổi thông tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn;

          Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT quan địa chỉ email: hotro@mayxaydung.vn. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn;

            Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

III.    QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA

          1.   Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý sàn:

          1.1 Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn:

          a)   Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm;

          b)  Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

        c)  Thu hồi Gian hàng vàng đối với doanh nghiệp (thành viên), từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (02) tuần;

          d)  Thu hồi Gian hàng đối với doanh nghiệp (thành viên), từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại Giấy gian hàng và các ưu đãi dành cho Thành viên thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn;

         e)  Thu hồi Gian hàng vàng đối với doanh nghiệp (thành viên), từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Thành viên không đủ năng lực tài chính thực hiện nghĩa vụ khi tham gia giao dịch trên Sàn hoặc/và có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn.Trong trường hợp thu hồi gian hàng, chấm dứt cung cấp toàn bộ dịch vụ, ưu đãi đối với doanh nghiệp (thành viên), các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

   f) Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

         1.2  Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn:

          a) Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia tra đổi thông tin hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;

        b) Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng;

         c) Lưu giữ thông tin đăng ký của doanh nghiệp hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày doanh nghiệp hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

        d) Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

        e) Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

         f) Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn;

         g) Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn;

        h) Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới;

         i) Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình trao đổi thông tin và mua bán với doanh nghiệp.

          2.    Quyền và nghĩa vụ thành viên:

          2.1   Quyền của thành viên :

         -  Khi đăng ký trở thành thành viên của Mayxaydung và được Mayxaydung đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một gian hàng online để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn.

-  Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn.

-   Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn.

-  Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn cung cấp, các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

-  Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn.

          2.2.  Nghĩa vụ của Thành viên:

-  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

-  Trong trường hợp thành viên đăng ký gian hàng cho doanh nghiệp mở “Gian hàng vàng” trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Mayxaydung.vn phải cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, địa chỉ, giá cả, sản phẩm … đang kinh doanh để khách hàng biết.

-  Doanh nghiệp phải cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn và những thông tin đăng tải lên là chính xác và hoàn chỉnh.

-  Về nội dung, thông tin hình ảnh của Doanh nghiệp thành viên khi đăng lên phải tự chịu trách nhiệm về  toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn.

-  Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ “Gian hàng vàng “ trên Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

-  Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ “Gian hàng vàng” do Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn trong bản Quy chế này.

-  Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch điện tử Mayxaydung.vn

 IV.     ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

        1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật;

    2. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website: http://Mayxaydung.vn

      3.  Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

        4.  Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT Mayxaydung.vn là:

 Công ty Cổ Phần Phát Triển Máy Xây Dựng Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa Nhà CTM, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:      04. 222.10945/ 04 222 10947                   Email: dungnt@mayxaydung.vn

Hotline: 0919.960.064

Video
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Ý kiến khách hàng
 Để tham gia vào Cổng thông tin Máy Xây Dựng thì cần những điều kiện nào?
Gửi phản hồi
Họ tên:
Email:
Phản hồi:
Các nhà cung cấp uy tín