Kết quả tìm kiếm                      theo từ khóa Máy xúc bánh xích
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC220LC-6
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  36.900VNĐ
Ngày đăng tin : 2011-08-02 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :3906
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC210-6
Tình trạng : Mới
Giá:  1.120.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-15 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :1629
Nhà sản xuất : Kobelco
Model : SK400LC
Tình trạng : Mới
Giá:  2.375.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-15 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :1103
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC200-3
Tình trạng : Mới
Giá:  1.050.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-14 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :2465
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC220-6
Tình trạng : Mới
Giá:  1.330.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-14 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :1510
Nhà sản xuất : Hitachi
Model : EX120-1
Tình trạng : Mới
Giá:  1.015.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-14 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :758
Nhà sản xuất : Sumitomo
Model : SH120-A1
Tình trạng : Mới
Giá:  955.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-14 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :972
Nhà sản xuất : Kobelco
Model : SK200-3
Tình trạng : Mới
Giá:  1.400.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-14 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :2153
Nhà sản xuất : Kobelco
Model : SK115SR-1ES
Tình trạng : Mới
Giá:  1.188.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :2436
Nhà sản xuất : Hitachi
Model : EX120-3
Tình trạng : Mới
Giá:  842.000.000VND
Ngày đăng tin : 2014-01-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :2339