Kết quả tìm kiếm                      theo từ khóa máy xúc mini
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC50uu
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-06-15 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :6145
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : 50UU
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-05-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5572
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba đình , Hà Nội
0903476661
0903476661
Nhà sản xuất : Komatsu
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-05-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5427
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba đình , Hà Nội
0903476661
0903476661
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC50UU-2e
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-05-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4310
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba đình , Hà Nội
0903476661
0903476661
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R80-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4915
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R55W-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4816
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R55-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5037
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R35Z-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5123
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R80-7
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4966
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R55W-7
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4849