Kết quả tìm kiếm                      theo từ khóa máy xúc mini
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC50uu
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-06-15 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :6118
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : 50UU
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-05-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5550
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba đình , Hà Nội
0903476661
0903476661
Nhà sản xuất : Komatsu
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-05-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5408
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba đình , Hà Nội
0903476661
0903476661
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : PC50UU-2e
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2014-05-09 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4286
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Ba đình , Hà Nội
0903476661
0903476661
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R80-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4903
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R55W-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4806
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R55-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5024
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R35Z-7A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :5112
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R80-7
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4956
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : R55W-7
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng tin : 2012-05-17 /  Nơi đăng:  Hà Nội /  Số lần xem :4838