Địa chỉ:4B Tân Kỳ Tân Quý, F.15, Tân Bình, Tp.HCM
Tel: 0903370439
DĐ: 0903370439
Fax: 0862924509
Email: huybaotinco@gmail.com
Website: http://www.huybaotin.com
Mô tả sản phẩm

Cao su nổi cho vữa, với xử lý ergonomic hoặc bằng gỗ.
Có sẵn trong cao su khác nhau để có được sự hoàn thiện tốt nhất theo chiều rộng quanh.

    REF.

 
 
RUBBER TROWEL - SOFT BODY   65970 6  
 
SOLID RUBBER TROWEL -HARD BODY   65975 6  
 
TERMOFLEX TROWEL - MEDIUM HARD   65976 6  
 
RUBBER TROWEL FOR JOINTS   65971 6  
 
SOLID RUBBER TROWEL   65972 6  
 
TERMOFLEX RUBBER TROWEL   65973 6  
 
BASIC LINE FLOATS   10607 1  
 
 

 

Sản phẩm
Liên hệ trực tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
Tin rao vặt mới đăng
    Dữ liệu đang cập nhật!