Trang chủ >> Tin khuyến mại > Chi tiết tin bài
GÓI LỌC + DẦU (PM KIT) TÍNH THEO GIỜ

 GÓI LỌC + DẦU (PM KIT) TÍNH THEO GIỜ 
MODEL DX140W-V / DX160W-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5032A Lọc động cơ FILTER;OIL Cái   1 2 4
2 65.12503-5026A Lọc nhiên liệu FILTER;E/G FUEL Cái   1 2 4
3 474-00039 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 474-00040 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K1006530 Lọc nhiên liệu thô FILTER;PRE FUEL Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 K9005928 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
9 2474-9041S Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
10 474-00009 Lọc dầu phanh ELEMENT;BRAKE FILTER Cái   1 2 4
11 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Lít     102 204
12 K9003570 Dầu động cơ (nhớt) OIL,ENGINE Lít 22 44 90.5 176
13 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     32 64
14 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
15 2106-1019D2 Dây đai điều hòa V-BELT Cái   1 2 4
                 
MODEL S180W-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5021B Lọc động cơ ELEMENT;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 2474-9054A Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 2474-9053A Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 2474-9404A Lọc hồi thủy lực ELEMENT;FILTER Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 2474-9041S Lọc điều khiển ELEMENT;FILTER Cái   1 2 4
9 474-00009 Lọc dầu phanh ELEMENT;BRAKE FILTER Cái   1 2 4
10 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC         1
11 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE lít 22 44 88 176
12 K9003573 Dầu bánh răng Gear oil lít      2  
13 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare lít        
15 2106-1019D10 Dây đai điều hòa V-BELT Cái     1 2
                 
MODEL S210W-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5021B Lọc động cơ ELEMENT;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 2474-9054A Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 2474-9053A Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 2474-9404A Lọc hồi thủy lực ELEMENT;FILTER Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 2471-1154 Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
9 474-00009 Lọc dầu phanh ELEMENT;BRAKE FILTER Cái   1 2 4
10 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Thùng       1
11 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE Thùng 1 2 4 8
12 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     20  
13 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
14 2106-1019D10 Dây đai điều hòa V-BELT Cái     1 2
                 
MODEL DX225LC-A
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 2471-1154 Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
2 474-00039 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
3 474-00040 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
4 474-00055 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
5 65.05510-5028A Lọc dầu động cơ ELEMENT;OIL FILTER Cái   1 2 4
6 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 K9002044 Lọc nhiên liệu ELEMENT Cái   1 2 4
9 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Lít       240
10 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE Lít 25 50 100 200
11 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     5 16.6
12 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
13 2106-1019D10 Dây đai điều hòa V-BELT Cái   1 2 4
                 
                 
MODEL DX300LC-A
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5022B Lọc dầu động cơ CARTRIDGE;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 474-00037 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 474-00038 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K1006529 Lọc nhiên liệu thô FILTER;PRE FUEL Cái   1 2 4
6 474-00056 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
7 2471-9401A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
8 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
9 2471-1154 Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
10 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Lít       280
11 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE Lít 3.5 7 14 28
12 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     6 26
13 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
14 2106-1019D28 Dây đai điều hòa V-BELT       1 2
                 
MODEL DX340LC-A
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 474-00037 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
2 474-00038 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
3 K9005928 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái 1 2 4 8
4 2471-9401A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
5 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
6 2474-9041S Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
7 65.12503-5026A Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
8 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
9 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Lít       1
10 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE Lít 1 2 4 8
11 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     20  
12 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
13 2106-1019D2 Dây đai điều hòa V-BELT Cái   1 2 4
                 
                 
                 
MODEL S470LC-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5020A Lọc dầu động cơ CARTRIDGE;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 2474-9057 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 2474-9051 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K1006529 Lọc nhiên liệu FILTER;PRE FUEL Cái   1 2 4
6 2471-9051B Lọc hồi thủy lực ELEMENT;FILTER Cái 1 2 4 8
7 474-00056 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái 1 2 4 8
8 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
9 2471-1154 Lọc điều khiển ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
10 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Lít       500
11 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE Lít 28 56 112 224
12 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     20  
13 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
14 2106-1019D2 Dây đai điều hòa V-BELT Cái       1
                 
MODEL DL300
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5026B Lọc dầu động cơ CARTRIDGE;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5033A Lọc nhiên liệu ELEMENT;FUEL FILTER Cái   1 2 4
3 474-00037 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 474-00038 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K9005929 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 K9003579 Dầu thủy lực OIL,HYDRAULIC Thùng       1
9 K9003570 Dầu động cơ OIL,ENGINE Thùng   2 4 8
10 K9003573 Dầu bánh răng (dầu cầu, dầu hộp số) Gear oil Lít     20  
11 K9003576 Mỡ bôi trơn Geare Lít        
12 2106-1019D25 Dây đai điều hòa V-BELT cái   1 2 4

Hỗ trợ trực tuyến
Tin rao vặt mới đăng
    Dữ liệu đang cập nhật!