Trang chủ >> Tin khuyến mại > Chi tiết tin bài
GÓI LỌC TÍNH THEO GIỜ

 

 GÓI LỌC TÍNH THEO GIỜ 
MODEL DX140W-V / DX160W-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5032A Lọc động cơ FILTER;OIL Cái   1 2 4
2 65.12503-5026A Lọc nhiên liệu FILTER;E/G FUEL Cái   1 2 4
3 474-00039 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 474-00040 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K1006530 Lọc nhiên liệu thô FILTER;PRE FUEL Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 K9005928 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
9 2474-9041S Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
10 474-00009 Lọc dầu phanh ELEMENT;BRAKE FILTER Cái   1 2 4
                 
MODEL S180W-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5021B Lọc động cơ ELEMENT;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 2474-9054A Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 2474-9053A Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 2474-9404A Lọc hồi thủy lực ELEMENT;FILTER Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 2474-9041S Lọc điều khiển ELEMENT;FILTER Cái   1 2 4
9 474-00009 Lọc dầu phanh ELEMENT;BRAKE FILTER Cái   1 2 4
                 
MODEL S210W-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5021B Lọc động cơ ELEMENT;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 2474-9054A Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 2474-9053A Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 2474-9404A Lọc hồi thủy lực ELEMENT;FILTER Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 2471-1154 Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
9 474-00009 Lọc dầu phanh ELEMENT;BRAKE FILTER Cái   1 2 4
                 
MODEL DX225LC-A
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 2471-1154 Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
2 474-00039 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
3 474-00040 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
4 474-00055 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
5 65.05510-5028A Lọc dầu động cơ ELEMENT;OIL FILTER Cái   1 2 4
6 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
8 K9002044 Lọc nhiên liệu ELEMENT Cái   1 2 4
                 
MODEL DX340LC-A
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 474-00037 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
2 474-00038 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
3 K9005928 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái 1 2 4 8
4 2471-9401A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
5 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
6 2474-9041S Lọc dẫn hướng ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
7 65.12503-5026A Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
8 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
                 
MODEL S470LC-V
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5020A Lọc dầu động cơ CARTRIDGE;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5016B Lọc nhiên liệu FILTER;FUEL Cái   1 2 4
3 2474-9057 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 2474-9051 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K1006529 Lọc nhiên liệu FILTER;PRE FUEL Cái   1 2 4
6 2471-9051B Lọc hồi thủy lực ELEMENT;FILTER Cái 1 2 4 8
7 474-00056 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái 1 2 4 8
8 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 4
9 2471-1154 Lọc điều khiển ELEMENT;FILTER (PILOT) Cái   1 2 4
                 
                 
                 
MODEL DL300
                 
STT MÃ HÀNG TÊN PHỤ TÙNG TÊN TIẾNG ANH ĐVT 250h 500h 1.000h 2.000h 
1 65.05510-5026B Lọc dầu động cơ CARTRIDGE;OIL FILTER Cái   1 2 4
2 65.12503-5033A Lọc nhiên liệu ELEMENT;FUEL FILTER Cái   1 2 4
3 474-00037 Lọc gió trong ELEMENT;INNER Cái   1 2 4
4 474-00038 Lọc gió ngoài ELEMENT;OUTER Cái   1 2 4
5 K9005929 Lọc hồi thủy lực ELEMENT;RETURN FILTER Cái   1 2 4
6 2474-9016A Lọc hút thủy lực FILTER;SUCTION Cái   1 2 4
7 K1029257 Lõi lọc (xả áp lực dầu) ELEMENT;AIR BREATHER Cái   1 2 0
Hỗ trợ trực tuyến
Tin rao vặt mới đăng
    Dữ liệu đang cập nhật!