Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy công cụ >> Máy gia công cơ khí
Máy gia công cơ khí
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 13-07-2012 /  Nơi đăng:  0001 /  Số lần xem :6338
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 5,5KW
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :7578
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 380V-3PHA-50/60Hz
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :8242
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : AC 220V - 50/60Hz
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :7929
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 3pha 380v -5 kw
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :7480
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 220v/50Hz
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :8066
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : BA - X250
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :6487
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : ĐT0160A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :7600
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 220v/50Hz
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :6914
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 220v 50Hz
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :5981
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH 15/10, Đường 6, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
0986445386
0986445386
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật