Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy phát điện >> Tổ máy phát điện
Tổ máy phát điện
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  100.000VNĐ
Ngày đăng : 12-06-2013 /  Nơi đăng:  1216 /  Số lần xem :5411
thành phố Hồ Chí Minh
0917731761
0917731761
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  100.000VNĐ
Ngày đăng : 12-06-2013 /  Nơi đăng:  1215 /  Số lần xem :5492
thành phố Hồ Chí Minh
0917731761
0917731761
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  10.000VNĐ
Ngày đăng : 12-06-2013 /  Nơi đăng:  1214 /  Số lần xem :5753
thành phố Hồ Chí Minh
0917731761
0917731761
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : P188
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-02-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3531
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : P184
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3878
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : P186
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3247
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 800VA (240)
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :1872
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 60 KVA DR 3PHA
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :1963
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 60 KVA ST 3pha
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :1834
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : STANDA 50kva ST (150V~250V)
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :2762
SỐ 108 TRẦN PHÚ -HÀ ĐÔNG (ĐỐI DIỆN BẾN XE HÀ ĐÔNG CŨ)
0919960064
0919960064
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật