Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Trạm trộn bê tông asphalt
Trạm trộn bê tông asphalt
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 0
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :2960
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-03-2014 /  Nơi đăng:  36576879 /  Số lần xem :4244
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
0914699848
0914699848
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-03-2014 /  Nơi đăng:  3654756878 /  Số lần xem :4169
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
0914699848
0914699848
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-07-2013 /  Nơi đăng:  87672356 /  Số lần xem :5074
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
0914699848
0914699848
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-05-2013 /  Nơi đăng:  7864452342 /  Số lần xem :7282
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
0914699848
0914699848
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-05-2013 /  Nơi đăng:  2547 /  Số lần xem :7256
444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
0914699848
0914699848
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SHB150
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 12-11-2012 /  Nơi đăng:  SHB150 /  Số lần xem :4453
71 Đường 318, Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
0903903748
0903903748
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SHB120
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 12-11-2012 /  Nơi đăng:  SHB120 /  Số lần xem :4123
71 Đường 318, Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
0903903748
0903903748
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SHB90
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 12-11-2012 /  Nơi đăng:  SHB90 /  Số lần xem :4256
71 Đường 318, Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
0903903748
0903903748
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SBB60
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 12-11-2012 /  Nơi đăng:  SBB60 /  Số lần xem :4357
71 Đường 318, Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
0903903748
0903903748
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật