Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Xe tải - vận chuyển >> Xe ben
Xe ben
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :4275
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :3098
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :3049
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  1VNĐ
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :3425
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :3171
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  1VNĐ
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :3175
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-11-2014 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :825
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-10-2014 /  Nơi đăng:  23 /  Số lần xem :4282
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-10-2014 /  Nơi đăng:  22 /  Số lần xem :4055
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-10-2014 /  Nơi đăng:  21 /  Số lần xem :4160
Quốc lộ 3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội
0916150336
0916150336
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật