Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy hàn >> Máy hàn MIG/MAG
Máy hàn MIG/MAG
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MAY HAN JASIC MIG 350 (J1601)
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 27-04-2012 /  Nơi đăng:  350 (J1601)  /  Số lần xem :10092
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model : MAY HAN MIG
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NBR 350 /  Số lần xem :2914
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model : MAY HAN MIG
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NBR 350A /  Số lần xem :3228
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model : MÁY HÀN MIG
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NBC 200A /  Số lần xem :2987
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model : MÁY HÀN MIG
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NBC 270A /  Số lần xem :2978
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model : MÁY HÀN MIG
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NBC 350A /  Số lần xem :3447
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : MSB
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  Mig 200 /  Số lần xem :3024
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  Mig 250 /  Số lần xem :3058
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model : MAY HAN MIG
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NB 270 /  Số lần xem :3126
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
Nhà sản xuất : XGMA
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-01-2012 /  Nơi đăng:  NBC 350 /  Số lần xem :3060
Số 20/189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Hà Nội
0902240369
0902240369
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật