Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy công cụ >> Máy khoan
Máy khoan
Nhà sản xuất : Bosch
Model : SDS MAX GBH 7-46 DE
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  SDS MAX GBH 7-46 DE /  Số lần xem :10979
Nhà sản xuất : Bosch
Model : SDS MAX GBH 5-38 D
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  SDS MAX GBH 5-38 D /  Số lần xem :10836
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 4-32 DFR
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  GBH 4-32 DFR /  Số lần xem :10705
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 3-28 DRE
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  GBH 3-28 DRE /  Số lần xem :4058
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 2-23 REA
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  GBH 2-23 REA /  Số lần xem :3634
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 2-26 DFR
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  GBH 2-26 DFR /  Số lần xem :3601
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 2-26 DRE
Tình trạng : Mới
Giá:  3.500.000VND
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:   GBH 2-26 DRE /  Số lần xem :4017
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 2-26 DE
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:   GBH 2-26 DE /  Số lần xem :3066
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 2-26 RE
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  GBH 2-26 RE /  Số lần xem :3216
Nhà sản xuất : Bosch
Model : GBH 2-26 E
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-10-2011 /  Nơi đăng:  GBH 2-26 E /  Số lần xem :3200
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật