Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy làm đường >> Máy rải thảm
máy rải thảm
Nhà sản xuất : Voegele
Model : S1804
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  2VNĐ
Ngày đăng : 06-09-2013 /  Nơi đăng:  669425 /  Số lần xem :4399
Nhà sản xuất : Sumitomo
Model : HA60W-2
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :2424
Nhà sản xuất : Sumitomo
Model : HA60W-2
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 07-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :4674
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : TITAN223
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 07-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :3932
Nhà sản xuất : Voegele
Model : HA60C
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 02-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :2552
Nhà sản xuất : Voegele
Model : Super 1900-2
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 02-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :3891
Nhà sản xuất : Voegele
Model : SUPER 2100
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 01-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :2208
Nhà sản xuất : Voegele
Model : SUPER 1900
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 01-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :2162
Nhà sản xuất : Voegele
Model : SUPER 1903
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 01-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :1656
Nhà sản xuất : Voegele
Model : SUPER 1803-1
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 01-07-2011 /  Nơi đăng:  123 /  Số lần xem :1648
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật