Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy công cụ >> Máy tiện
Máy tiện
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-09-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :4047
Tầng 8 tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy Hà Nội
0904297145
0904297145
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-09-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :2739
Tầng 8 tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy Hà Nội
0904297145
0904297145
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : JBG-40K
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-09-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :1553
Tầng 8 tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy Hà Nội
0904297145
0904297145
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 17-09-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :1592
Tầng 8 tòa nhà CTM 299 Cầu Giấy Hà Nội
0904297145
0904297145
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 13-07-2012 /  Nơi đăng:  0009 /  Số lần xem :5843
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 13-07-2012 /  Nơi đăng:  00002 /  Số lần xem :5754
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MTĐN 04
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-05-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :7238
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : N100A Rex
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-02-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :693
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : S80A Rex
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-02-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :724
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : P50AV Rex
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-02-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :661
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật