Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Thiết bị đo đạc, khảo sát >> Thiết bị định vị vệ tinh GPS
Thiết bị định vị vệ tinh GPS
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : OREGON 450
Tình trạng : Mới
Giá:  12.500.000VND
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :1266
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : XH/XT/XRT
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3662
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : GPS900
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :4174
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : GNSS L1/L2 Epoch 35
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3886
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : L1/L2 Epoch25
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3708
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : L1 EPOCH M10
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 04-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :3273
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : GAMIN 78S
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :2152
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : 78SC
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-04-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :2117
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : GARMIN GPSMap78
Tình trạng : Mới
Giá:  8.400.000VND
Ngày đăng : 29-02-2012 /  Nơi đăng:  12 /  Số lần xem :2164
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Epoch 35
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 02-08-2011 /  Nơi đăng:   Epoch 35 /  Số lần xem :5776
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật