Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Thiết bị đo đạc, khảo sát >> Thiết bị khác ...
Thiết bị khác ...
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : FL45HP
Tình trạng : Mới
Giá:  8.500.000VND
Ngày đăng : 10-08-2013 /  Nơi đăng:  1234 /  Số lần xem :4298
393 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.PN, TP.HCM
0838447653
0838447653
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Boli BL888P
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 13-12-2012 /  Nơi đăng:   Boli BL888P /  Số lần xem :1767
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Đồng hồ nước lạnh OWD - SD15
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 24-11-2012 /  Nơi đăng:  Đồng hồ nước lạnh OWD - SD15 /  Số lần xem :9248
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 24-11-2012 /  Nơi đăng:  Đồng hồ nước nóng OHD - SD20 /  Số lần xem :9121
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : CX 105/S
Tình trạng : Mới
Giá:  1VNĐ
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :6893
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : GTS 239
Tình trạng : Mới
Giá:  8VNĐ
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :5468
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : DTM 322 5
Tình trạng : Mới
Giá:  8VNĐ
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :6108
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : DTM 322 3
Tình trạng : Mới
Giá:  9VNĐ
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :6202
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Nivo 5C
Tình trạng : Mới
Giá:  1VNĐ
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :4377
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Nivo 5M
Tình trạng : Mới
Giá:  1VNĐ
Ngày đăng : 28-06-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :4768
42 Lê Văn Lương (kéo dài) - Thanh Xuân - Hà Nội
0435430663
0435430663
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật