Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Thiết bị xây dựng khác
Thiết bị xây dựng khác
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-06-2012 /  Nơi đăng:  JIC /  Số lần xem :8189
Tầng 8- Tòa nhà CTM - 299 Cầu Giấy - Hà Nội
0466844462
0466844462
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-06-2012 /  Nơi đăng:  HPV02 /  Số lần xem :8244
Tầng 8- Tòa nhà CTM - 299 Cầu Giấy - Hà Nội
0466844462
0466844462
Nhà sản xuất : Hyundai
Model : JIC
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-06-2012 /  Nơi đăng:  22SL01 /  Số lần xem :10945
Tầng 8- Tòa nhà CTM - 299 Cầu Giấy - Hà Nội
0466844462
0466844462
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Quadrant Đức, Mĩ
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-08-2011 /  Nơi đăng:  0 /  Số lần xem :8045
33, Lô 2, Đền Lừ 1, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
(+844) 3862-6801
(+844) 3862-6801
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Tsubaki Nhật Bản
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-08-2011 /  Nơi đăng:  0 /  Số lần xem :7187
33, Lô 2, Đền Lừ 1, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
(+844) 3862-6801
(+844) 3862-6801
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Tsubaki Nhật Bản
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-08-2011 /  Nơi đăng:  0 /  Số lần xem :7087
33, Lô 2, Đền Lừ 1, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
(+844) 3862-6801
(+844) 3862-6801
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Tsubaki Nhật Bản
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-08-2011 /  Nơi đăng:  0 /  Số lần xem :7007
33, Lô 2, Đền Lừ 1, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
(+844) 3862-6801
(+844) 3862-6801
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Tsubaki Nhật Bản
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-08-2011 /  Nơi đăng:  0 /  Số lần xem :7234
33, Lô 2, Đền Lừ 1, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
(+844) 3862-6801
(+844) 3862-6801
Nhà sản xuất : Kunwoo
Model : KMC-52A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 07-04-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :842
Nhà sản xuất : Kunwoo
Model : KMC - 52KS
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 06-04-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :867
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật