Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Xe cẩu - thiết bị cẩu
Xe cẩu - thiết bị cẩu
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MC305C NO35-12
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-06-2015 /  Nơi đăng:  NO35-12 /  Số lần xem :16430
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-06-2015 /  Nơi đăng:  MO1189 /  Số lần xem :16367
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-06-2015 /  Nơi đăng:  241060 /  Số lần xem :14590
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : CC505
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-06-2015 /  Nơi đăng:  CC505 /  Số lần xem :6718
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : CCH50T
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-06-2015 /  Nơi đăng:  HF155 /  Số lần xem :6423
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MC355C
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 06-06-2015 /  Nơi đăng:  99 /  Số lần xem :10257
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MC235
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 06-06-2015 /  Nơi đăng:  X00242 /  Số lần xem :10412
Nhà sản xuất : Tadano
Model : TM-Z255
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 05-06-2015 /  Nơi đăng:  99 /  Số lần xem :7743
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Phụ tùng thay thế cho cần cẩu tháp
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-10-2012 /  Nơi đăng:  Phụ tùng thay thế cho cần cẩu tháp /  Số lần xem :3878
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SCM M900
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 11-10-2012 /  Nơi đăng:  SCM M900  /  Số lần xem :3711
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật