Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Thiết bị xây dựng khác >> Xe đẩy tay
Xe đẩy tay
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : PS05F
Tình trạng : Mới
Giá:  4VNĐ
Ngày đăng : 24-02-2016 /  Nơi đăng:  PS05F  /  Số lần xem :11474
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : PS05F-800
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 12-12-2015 /  Nơi đăng:  800 /  Số lần xem :6405
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : BF30M
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 29-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :19079
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : BF25M
Tình trạng : Mới
Giá:  5VNĐ
Ngày đăng : 29-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :19090
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : BF25S
Tình trạng : Mới
Giá:  5VNĐ
Ngày đăng : 29-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :19214
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SES15/35
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :19931
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SES15/33
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :20246
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SES15/30
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :19802
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SES15/25
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :19091
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : SES15/20
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-07-2015 /  Nơi đăng:  2207216 /  Số lần xem :17715
Số 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM
0984910077
0984910077
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật