Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy nâng vận chuyển >> Xe nâng hàng
Xe nâng hàng
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : Komatsu FD30HW-14
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:   Komatsu FD30HW-14 /  Số lần xem :3503
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : Komatsu FD30HW-14
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:  Komatsu FD30HW-14 /  Số lần xem :3621
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : FD25C -12-511436
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:   FD25C -12-511436 /  Số lần xem :3500
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Komatsu
Model : FD30HC -14-558307
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:  FD30HC -14-558307 /  Số lần xem :3524
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MITSUBISHI KFD 25- 50032
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:  MITSUBISHI KFD 25- 50032 /  Số lần xem :3331
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Mitsubishi FD25 - F18-51135
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:  Mitsubishi FD25 - F18-51135 /  Số lần xem :3219
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : MITSUBISHI FD45 - F28 - 00361
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:   MITSUBISHI FD45 - F28 - 00361 /  Số lần xem :2576
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Toyota 6FD30-30042
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:   Toyota 6FD30-30042 /  Số lần xem :2476
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : TOYOTA A42-7FG25 - 27836
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:  TOYOTA A42-7FG25 - 27836 /  Số lần xem :2839
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : TOYOTA 7FD25-16809
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 23-09-2011 /  Nơi đăng:  TOYOTA 7FD25-16809 /  Số lần xem :2392
Tòa Nhà CT3 -VIMECO -Tran Duy Hung HN
0934448007
0934448007
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật