Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Máy nâng vận chuyển >> Xe nâng
XE NÂNG
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : TCM55
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 22-08-2011 /  Nơi đăng:   TCM55  /  Số lần xem :1508
Tầng8 - Tòa nhà CTM - 299Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
0919960064
0919960064
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model:JC2.0; JC2.5 ;JC3.0
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-06-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :3263
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model: BX2.0;BX2.5
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-06-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :3248
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model : SN20;SN25
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-06-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :3377
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model NT hay HPT
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-06-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :3248
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model TT350
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-05-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :1097
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model TT
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-05-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :1092
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model HS15/16
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-05-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :985
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model HS10/16
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-05-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :1015
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Model HS10/30
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 10-05-2011 /  Nơi đăng:   /  Số lần xem :1101
Tầng 8, tòa nhà CTM , 299 Q.Cầu Giấy
0422210948
0422210948
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật