Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm Trang chủ >> Sản phẩm >> Xe tải - vận chuyển >> Xe trở vật liệu rời
Xe trở vật liệu rời
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-05-2014 /  Nơi đăng:  199211 /  Số lần xem :3329
Nhà sản xuất : Hyundai
Model :
Tình trạng : Đã sử dụng
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 08-05-2014 /  Nơi đăng:  199518 /  Số lần xem :1174
Nhà sản xuất : Liebherr
Model : DFL1120B
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 27-06-2012 /  Nơi đăng:  0 /  Số lần xem :4498
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : Cabin-sàn-động cơ, 4*2 dẫn dộng cầu sau
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 03-02-2012 /  Nơi đăng:  2 /  Số lần xem :2536
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : DFL3251A
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :672
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : giaiphong810
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :839
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : HD320
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :691
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : HD270
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :912
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : HD370
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :746
Nhà sản xuất : Nhà sản xuất khác
Model : HD170
Tình trạng : Mới
Giá:  Liên hệ trực tiếp
Ngày đăng : 18-01-2012 /  Nơi đăng:  1 /  Số lần xem :839
 
Hỗ trợ trực tuyến
Marketing & Quảng bá
Tư vấn khách hàng
0903 476 661
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ TMDT
04 222 10945
Hỗ Trợ Bán Hàng
04 222 10947
Bạn muốn Ứng Tuyển ?
P. HCNS
04-222.109.43
Thiết bị nổi bật